top of page

西部马仔

riding1.jpg


她们很娇贵
                骑上马背上更高贵,

她们很荣耀
               巾帼帷中不让须眉。
她们都很酷
                策马扬鞭笑傲江湖,
 
她们很绅士
               一眸一笑一牵手,
 
riding2.jpg
Horseback Riding
Woman Riding a Horse
Woman with Horse
bottom of page